आपला जिल्हा

अनधिकृत बांधकामे अधिकृत(गुंठेवारी) नियमित करणार-नगराध्यक्ष डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर

बीड — नगर परिषदेच्या हद्दी मधील सर्व मालमत्ता धारकांसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून बीड शहरातील अनाधिकृतरित्या पाडण्यात आलेले प्लॉट व अनाधिकृत केलेल्या बांधकामास नियमित करण्या करीता महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २०२१ हे विधानसभा विधेयक क्रमांक २ अन्वये महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ या मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र, शासन निर्णय दिनांक ०२.०३.२०२० घेतले आहे.

बीड नगर परिषदेच्या हद्दीतील सर्व मालमत्ता धारकास अवाहन करण्यात येते की, ज्या मालमत्ता अनाधिकृत आहे त्या मालमत्ता या कायद्यानुसार नियमित करून घ्यावे जेणे करून बीड शहरात विकास कामे योग्य रित्या करण्यात येईल.असे आवाहन नगराध्यक्ष डॉ भारतभूषण क्षीरसागर यांनी केले आहे

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close