आपला जिल्हा

टोकवाडीतील दलित वस्ती सुधार योजना व 25/15 तील कामांची चौकशी करण्याची मागणी

परळी —- तालुक्यातील टोकवाडी येथील दलित वस्ती सुधार योजना व 2515 अंतर्गत झालेल्या कामांची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाव्दारे केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,टोकवाडी ग्रामपंचायत येथे दलित वस्ती सुधारित योजने अंतर्गत 2020-21.ते 2515 योजना सन 2018, 2019 मध्ये झालेल्या रस्ता बोगस एकुण 8 कामे अंदाजे 18.लक्ष रूपयांची बोगस कामे करण्यात आली आहेत. सदरील कामे अंदाज पत्रकातील तरतुदी नुसार न झाल्यामुळे पुर्ण त बोगस झाली आहेत. या कामापैकी काही कामे न करताच बिले उचलली आहेत. शाखा अभियंता व ग्रामसेवक यांनी संगनमताने हा घोटाळा केला आहे. सदरील दलित वस्ती सुधार योजनैतील देयके चौकशी होत नाही तोपर्यंत देण्यात येऊ नयेत तसेच या सर्व झालेल्या सखोल कामांची चौकशी करावी व गुणवत्ता तपासवी तसेच सर्व कामांचे चौकशी करावी अशी मागणी टोकवाडी ग्रामस्थांनी निवेदन देऊन लवकरात लवकर चौकशी झाली नाही तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनावर संजय मुंडे,तुकाराम मुंडे (टी. डी.),वाल्मिक मच्छिन्द्र मुंडे,प्रकाश काळे, उत्तम काळे,प्रभू गिरी,ऍड. संदीप मुंडे, संजय श्रीराम मुंडे,रोहित मुंडे, तुकाराम मा. मुंडे,राजाभाऊ मुंडे,भारत मुंडे, मीनानाथ मुंडे, रतन रोडे,व इतरांच्या स्वाक्षरी आहेत.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close