आपला जिल्हा

नेकनुर गाळे बांधकाम प्रकरण;चौकशी आधिका-यांना माहिती न देणा-या ग्रामसेवकाचे निलंबन करण्याची मागणी

बीड — तालुक्यातील नेकनुर ग्रामपंचायत अंतर्गत गाळे बांधकाम प्रकरणात पशुसंवर्धन आधिका-यांनी लावलेल्या चौकशी आधिकारी डाॅ.एस.एस.सानप यांना ग्रामसेवक भेटतच नाही, कागदपत्रे देत नसल्याची माहिती दिल्यानंतर संबधीत ग्रामसेवकाचे निलंबन करण्यात येऊन सरपंचावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी अशी लेखी तक्रार डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली आहे.

नेकनुर ग्रामपंचायत अंतर्गत बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या उपक्रमात बेकायदेशीर रित्या आठवडे बाजारातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यासमोरील जागेवर व्यावसायिक गाळे बांधकाम प्रकरणात तक्रारीनंतर मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड यांनी ग्रामविकासाच्या आदेशानुसार बांधकाम स्थगितीचे आदेश दिल्यानंतर सुद्धा बांधकाम सुरूच होते त्याप्रकरणात कारवाईची मागणी केल्यानंतर व पशुसंवर्धन सभापती जिल्हापरिषद बीड यांनी चौकशी करण्याची तक्रार केल्यानंतर जिल्हा पशुसंवर्धन आधिकारी देशमुख यांनी दि.22 जानेवारी गेवराई येथील डाॅ.एस.एस.सानप यांना चौकशी आधिकारी नेमण्यात आले. दि.27 जानेवारी पर्यत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते परंतु दि.02 फेब्रुवारी रोजी विचारणा केली असता जिल्हा पशुसंवर्धन आधिकारी देशमुख यांनी ग्रामसेवक नेकनुर ग्रामपंचायत चौकशी आधिका-यांची भेट घेत नसल्याचे सांगितले, त्यामुळेच ग्रामसेवकाचे तात्काळ निलंबन व सरपंच यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड यांच्यामार्फत विभागीय आयुक्त यांना केली आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close