आपला जिल्हा

बीड जिल्हा फक्त 38: बीड चे बारा तर परळीचे सतरा

बीड — शनिवारी रात्री उशिरा 83 बाधीत रुग्ण निष्पन्न झाल्यानंतर आता आज रविवारी (दि.2)आणखी 38 नवे कोरोना बाधीत रुग्ण सापडले आहेत. बीडमध्ये बारा परळी सतरा अंबाजोगाई मध्ये दोन केज मध्ये तीन गेवराई मध्ये दोन माजलगाव व धारूर मध्ये प्रत्येकी एक रुग्ण सापडला आहे. आज तब्बल 502 जणांच्या अहवालाची प्रतीक्षा होती. यापैकी 464 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत.

बीड –12
४५ वर्षीय महिला ( रा शासकीय रुग्णालय बीड पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) ३८ वर्षीय पुरुप ( रा.रोशनपुरा एकमिनार मस्जीद जबळ , बालेपीर , बीड शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत ) १८ वर्षीय पुरुष ( रा.रोशनपुरा , एकमिनार मस्जीद जवळ , बालेपीर , बीड शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत ) ३२ वर्षीय महिला ( रा.रोशनपुरा एकमिनार मस्जीद जवळ , बालेपीर , बीड शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) २६ वर्षीय पुरुष ( रा.प्रितम रेसीडेन्सी , फुलाई नगर , बीड शहर ) ३५ वर्षीय महिला ( रा.पंचशील नगर , बीड शहर ) २६ वर्षीय महिला ( रा.पंचशील नगर , बीड शहर ) २८ वर्षीय महिला ( रा.पंचशील नगर , बीड शहर ) ५० वर्षीय महिला ( रा.पंचशील नगर बीड शहर ) ३५ वर्षीय पुरुष ( रा.पंचशील नगर बीड शहर ) २५ वर्षीय महिला ( रा.पंचशील नगर , बीड शहर ) ७० वर्षीय महिला ( रा.जुना बाजार , बीड शहर , मागील १५ दिवसापासुन औरंगाबाद येथे उपचार सुरु ) 

परळी –17
६८ वर्षीय महिला ( रा.बॅक कॉलनी परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) ४२ वर्षीय महिला ( रा.गांधी मार्केट , परळी शहर ) ५६ वर्षीय पुरुष ( रा.माणीकनगर परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत ) २१ वर्षीय पुरुष ( रा.हमालवाडी , ता परळी पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत ) २० वर्षीय पुरुष ( रा हमालवाडी ता.परळी पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहबासीत ) १५ वर्षीय महिला ( रा.गणेशपार परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) ५० वर्षीय पुरुष ( रा.स्नेह नगर , परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहबासीत ) २४ वर्षीय महिला ( रा सावतामाळी मंदीर जवळ , परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) १४ वर्षीय पुरुप ( रा हमालवाडी ता.परळी पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत ) ५३ वर्षीय पुरुष ( रा.ता.परळी पत्त्या बाबत खात्री करणे सुरु आहे ) २५ वर्षीय महिला ( रा माणीकनगर परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) ४५ वर्षीय पुरुष ( रा.गणेशपार परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत ) १८ वर्षीय महिला ( रा हमालवाडी ता परळी पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) १४ वर्षीय पुरुष ( रा.हमालवाडी ता.परळी पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहबासीत ) २० वर्षीय पुरुष ( रा.गणेशपार परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहबासीत ) ५८ वर्षीय पुरुप ( रा.अयोध्या नगर , जामवाडी ता.परळी पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत ) ६५ वर्षीय पुरुष ( रा कन्हेरवाडी ता परळी ) 

अंबाजोगाई — 2
 ३० वर्षीय महिला ( रा.प्रशांत नगर , अंबाजोगाई शहर ) ४० वर्षीय पुरुष ( रा प्रशांत नगर अंबाजोगाई शहर ) 

केज —3
३८ वर्षीय पुरुष ( रा.साळेगाव ता केज पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत ) ६३ वर्षीय पुरुष ( रा.कानडी रोड केज शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत ) ५५ वर्षीय महिला ( रा कानडी रोड केज शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत )

गेवराई– 2
६८ वर्षीय महिला ( रा.गोपाळ हाऊस , माढा रोड , गेवराई शहर ) ३५ वर्षीय पुरुष ( रा सींस रोड , गही ता गेवराई पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत ) –

माजलगाव –1
२५ वर्षीय पुरुष ( रा पोलीस कॉलनी , केसापुरी कॅम्प , माजलगाव शहर ) 

धारूर –1
५० वर्षीय पुरुष ( रा क्रांती चौक , मेन रोड , धारुर शहर ) 

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close