राजकीय

मंगळवारी सकाळी नवगण राजुरी पासून मतमोजणीचा श्री गणेशा

बीड — अख्या जिल्ह्यात लक्ष लागलेल्या निवडणूक निकलाला काही तास उरले आहेत. मंगळवारी सकाळी दहा वाजता बीडच्या आयटीआय मध्ये मतमोजणीला सुरुवात होणार असून 16 फेऱ्यांमध्ये गावांची विभागणी करण्यात आली आहे. नवगण राजुरी येथून मतमोजणीचा श्री गणेशा करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात मतांची टक्केवारी वाढली असून ती 80 टक्के पेक्षा अधिक आहे. सोमवारी दिवसभर गुलाल कोणाच्या नशिबी येणार यावर गाव पातळीवर खल केला गेला. मंगळवारी होत असलेल्या मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून उद्या गाव कारभारी कोण हे चित्र स्पष्ट होणार आहे. 16 फेरीत 26 टेबलवर ही मतमोजणी करण्यात येणार आहे. पहिल्या फेरीचा श्री गणेशा नवगण राजुरी च्या मतमोजणीने करण्यात येणार आहे. म्हाळस जवळा, घोडका राजुरी, वाकनाथपूर यांचा शेवटच्या फेरीत नंबर लागणार असल्यामुळे निकालाला उशीर होणार आहे

अशा असतील फेऱ्या
१ ) राजुरी(न ), उमरड जहागीर , शहाजनपूर , पिंपरगव्हाण , मुर्शदपूर , लिंबारुइ
२) सौन्दना , कामखेडा , अव्वलपूर , केतुरा , खपारपांगरी ,तांदळवाडी हवेली , पारगाव शिरस , बहाद्दरपूर
३ ) बेलुरा , रुद्रापूर , साक्षाळपिंप्री , पिंपळनेर , बऱ्हाणपूर , आडगाव , इट
४ ) वडगाव गुंदा , संडरवन , नाथापुर , कुक्कडगाव , ताडसोन्ना ,परभणी , पिंपळादेवी , बोरदेवी
५ ) लिम्बारुई देवी , लोणी , सुर्डी , काठोडा ,आंबेसावळी , काळेगाव हवेली , घाटसावली
६ ) घाटजवळ , जुजगव्हाण , मण्यारवाडी , माणकूरवाडी , मैंदा , हिवरापहाडी ,कुंटेवाडी , जरुड
७ ) ढेकणमोहा , बाभळखुंटा , भवनवाडी , वांगी , शिवणी, चाकरवाडी , मांजरसुम्भा, अंधापुरी घाट
८ ) अंबिलवाडगाव , उदंडवडगाव , कुंभारी , खंडाळा , तांदळवाडी घाट , पोथरा , सफेपुर , साखरेबोरगाव , सावरगाव घाट
९ ) सातरा , पाली , मांडवजाळी , आहेरवडगाव , कोल्हारवाडी , धनगरवाडी , मंजेरी
१० ) समनापूर , येळंबघाट , मंदावखेल , काऱेगव्हाण , डोईफोडवाडी , बोरफडी , वडगाव (कळसांबर ), सानपवाडी
११ ) लिंबागणेश , बेलगाव , पिंपरनाई , करचूंडी , मुलूकवाडी, सोमनाथवाडी , चऱ्हाटा , काकड हिरा
१२ ) तळेगाव , पाटोदा बेलखंडी , पिंपळवाडी , भाळवणी , चौसाळा , खडकीघाट
१३ )देवीबाभूळगाव , पालसिंगन , रौळसगाव , हिंगणी (खु ) बोरखेड , अंजनवती , कानडीघाट
१४ ) गोलंगरी , घारगाव , महाजनवादी , माळेवाडी , लोणीघाट , वनगाव , माळापुरी
१५ ) आहेरलिंबगाव , कुमशी , नामलगाव , नंदुरहवेली , पेडगाव , लोळदगाव ,शिदोढ , खांडेपारगाव
१६ )उम्रदखलसा , कुर्ला , चिंचोळीमळी , नागापूर , म्हालसजवळ , राजुरीघोडका , वाकनाकपुर

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button